Müşteri Hizmetleri: +90 212 252 21 41
 
 
 

Modern kazanlarda, gelişen teknolojiye paralel olarak seviye kontrolü ve kazan suyunun beslenmesi hassas ve emniyetli bir şekilde duyarga sistemleri yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Kazanda, buhar üretimi esnasında kesin bir su seviyesinin okunması, klasik su seviye göstergesi ile mümkün değildir. Buhar üretildiği anda su seviyesi buhar-su karışımı baloncuklardan oluşmakta ve su seviyesi hareket halinde olması nedeniyle kesin su seviyesi algılanamamaktadır. Kazan dışında izlenen su seviyesi kazan içerisindeki gerçek su seviyesinden daha düşük olarak okunmaktadır. Bunun nedeni ise kazan dışındaki su seviye göstergesindeki suyun yoğunluğunun daha yüksek olmasıdır.

Gerçek su seviyesi ile dış göstergeden okunan su seviyesi arasındaki farka etki eden faktörler:

  • Kazan buhar kapasitesi
  • Kazan dış seviye göstergesinin kazana göre yüksekliği
  • Kazan suyunun kimyasal özelliği
  • Duyarga muhafaza borusunun su seviyesinin altındaki uzunluğu

Gerek besi pompasının çalıştırılması, gerekse düşük ve yüksek su seviyelerinin kontrolünün hassas bir şekilde yapılması ancak kazan içerisine daldırılarak görev yapan seviye kontrol duyargaları ile mümkündür.

Bu tür sistemlerin şu gibi avantajları vardır. Ölçme duyargaları, kazan içerisinde bulunmaları nedeniyle gerçek seviyeyi ölçerler. Kendi kendini test eden seviye duyargaları, sistemin her gün test edilme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu duyargaların sistemleri hareket eden elemanlardan oluşması nedeniyle güvenlidir ve bakım yapılmasına gerek yoktur.

Oransal Sistemler

Bu tür sistemlerde buhar üretimi oranında düşen su seviyesi, oransal kontrollü bir vana yardımı ile takviye edilir. Kazan içerisindeki su miktarı daha az olduğundan buhar üretim miktarı ve kazan basıncında dalgalanmalar olmaz. Oransal kontrol, buhar kazanının sabit bir basınçta sabit basınç vermesini sağlar. Bu sistemde besi pompası sürekli çalışır, kullanılmayan su bir by-pass hattı ile besi suyu tankına geri döndürülür.

Seçilecek aktüatörün kapatma basıncı, en az pompa basma basıncına eşit olmalıdır. Kazan Besi Suyu Debisi=kazan maks. buhar kapasitesi ile kazan blöf miktarlarının toplamıdır. Not 2: Kazan basınç farkı (bar) vanadaki basınç farkı maksimum debideki pompa basıncı ile buhar kazanının arasındaki farktır.

Sistemin Avantajları

  • Sabit buhar debisi ve sabit basınç
  • Brülörün verimli çalışması
  • Kazan gövdesinde daha az ısıl gerilmeler
  • Buhar nem oranı düşük
  • Merkezi bir besi pompa istasyonu imkanı
  • Pompa ve brülörde daha az aşınma ve uzun ömür
 

DUYURULAR

TÜM DUYURULAR